Dotazy hypotéky

Je možné převzít hypoteční úvěr?

Ano je, jestliže nový klient splňuje podmínky banky pro převzetí dluhu. V dnešní době, kdy jsou úrokové sazby na historickém minimu, to však není příliš častým jevem. Obvykle se daná situace řeší tím, že si kupující vezme nový úvěr (obvykle za výhodnějších podmínek), kterým bude umořen úvěr prodávajícího.

Je možné prodat nemovitost, na které má banka zástavní právo?

Jsou dvě možnosti. Pokud chcete pouze prodat nemovitost a i nadále splácet hypotéku, je možné banku zažádat o změnu zajištění úvěru a do zástavy bance poskytnout jinou vhodnou nemovitost. Nebo chcete umořit úvěr z výnosu z prodeje nemovitosti, zažádejte banku o vyčíslení aktuálního zůstatku ke dni, kdy chcete úhradu provést. Po uhrazení dlužné částky se banka vzdá zástavního práva a provede i výmaz z katastru nemovitostí.

Je možné provádět mimořádné splátky v průběhu fixace?

Ano, je. Tuto možnost však musíte mít zakotvenou v úvěrové smlouvě. Obvykle tato služba bývá bankou zpoplatněna v podobě vyšší úrokové sazby.

Je možné si po refinancování hypotéky odečítat zaplacené úroky z daní?

Ano, je. Ministerstvo financí v srpnu roku 2009, kvůli nejednotné aplikaci ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vydalo pokyn, který umožňuje daňové odpočty úroků při vícerém přefinancování hypotečních úvěrů. Podle předchozího výkladu Ministerstva financí ztráceli klienti, kteří svou hypotéku převedli více než jednou, nárok na odpočet zaplacených úroků od základu daně z příjmu. V současné době je však možné, bez ohledu na to kolikrát byla hypotéka refinancována, zaplacené úroky z úvěru sloužícího k bydlení ze základu daně, a to až do výše 300 000 Kč, odečíst.

Je možné při refinancování úvěru spojit dohromady hypotéku a úvěr ze stavebního spoření?

Ano, je. Hypotékou je možné refinancovat všechny účelové úvěry, které byly použity pro účely bydlení, tedy i úvěr ze stavebního spoření.

Jaké podklady budu potřebovat k vyřízení úvěru?

To záleží na typu produktu a dalších okolnostech. Přesné instrukce Vám poskytne náš úvěrový specialista.

Je problém, že mám pracovní smlouvu na dobu určitou?

Banky standardně požadují smlouvu na dobu neurčitou, ale za určitých okolností to problém být nemusí. Některé banky jsou ochotni akceptovat smlouvu na dobu určitou, která byla již v minulosti alespoň jednou prodloužena.

Je možné prostřednictvím hypotéky financovat koupi družstevního bytu?

V případě, že družstevní byt bude nejdéle do 12-ti měsíců převeden do osobního vlastnictví, tak ano. V opačném případě je nutné úvěr zajistit jinou vhodnou nemovitostí.

Je možné ručit něčím jiným než nemovitostí?

Není, musíte ručit nemovitostí na území České republiky.

Je možné žádat o Státní podporu, když už úvěr čerpáme?

Není, o Státní podporu je možné žádat jen v době mezi podpisem smlouvy a prvním čerpáním.

Existuje několik druhů splácení úvěru, jaký je nejvýhodnější?

Nejvýhodnější je ten, který odpovídá Vašim potřebám. Proto nelze odpovědět jednoznačně. Banky nabízí klientům kromě standardního anuitního splácení ještě progresivní a degresivní možnost splátek.

Je možné získat úvěr, když mám záznam v registru?

Nelze říct jednoznačně, zda ano či ne. Tyto případy jsou vždy řešeny individuálně dle závažnosti daného záznamu.

Je možné hypotékou financovat nemovitost v zahraničí?

Ano je, je však nutné úvěr zajistit nemovitostí na území ČR.

Jaká je délka splatnosti úvěru?

Banky standardně požadují, aby po celou dobu splácení hypotéčního úvěru byl klient v produktivním věku, tedy nejdéle do 65- 70 let žadatele, dle zvolené banky.

Je nutné si založit účet v bance, u které mám hypotéku?

Není, banky však klientům za využívání běžného účtu poskytují slevu na úrokové sazbě.

Je možné získat úvěr bez dokládání příjmů?

Ano, jsou banky, které nabízí produkt hypotéka bez doložení příjmů. Většinou však do 50% zástavní hodnoty nemovitosti a je nutné počítat s vyšší úrokovou sazbou.

Co je to bonita?

Bonita je informace o souhrnné ekonomické situaci žadatelů o úvěr.

Je nutné mít nějaké vlastní peníze?

Ne. Některé banky poskytují až 120% zástavní hodnoty nemovitosti. Musíte však prokázat dostatečné příjmy a zastavovaná nemovitost musí mít dostatečnou hodnotu. V opačném případě je nutné prokázat zdroje minimálně ve výši rozdílu mezi celkovou výší investice do nemovitosti a výší úvěru.

Můžu si na hypotéku koupit i něco jiného než dům nebo byt?

Ano. Z hypotečního úvěru je možné koupit jakoukoliv nemovitost např. i garáž, chatu, chalupu, pozemek.

Musím mít sjednáno pojištění k hypotečnímu úvěru?

Jediné nutné pojištění je pojištění zastavené i úvěrované nemovitosti (kromě pozemku), není-li totožná V případě zastavené nemovitosti musí být provedena tzv. vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky. Životního pojištění žadatele není plošně vyžadováno. Banky za uzavření životní pojistky nabízejí zvýhodnění úrokové sazby (pojistné plnění je vždy vinkulováno ve prospěch banky), nicméně ne vždy je vhodné životní pojistku spojovat s úvěrem. Životní pojištění, které kryje možná rizika, jako jsou např. smrt, invalidita, či ztráta zaměstnání lze, v případě závazku jakým hypotéka je, zcela rozhodně doporučit, ale ve většině případů je vhodnější jej uzavřít separátně a krýt tak svá rizika a ne rizika banky.

Jsme manželé, může o hypotéku žádat jen jeden z nás?

To je možné pouze za předpokladu, že máte zúžené společné jmění manželů či zrušené bezpodílové vlastnictví. V opačném případě musí žadat oba manželé společně.

Jaké jsou fixace úrokových sazeb?

Banky nabízí fixace úrokové sazby většinou na 1–10 let nebo na 15 let. Je možné sjednat fixaci i na celou dobu splatnosti úvěru. Délka fixace má vliv na výši úrokové sazby. Obecně lze říci, čím delší fixace, tím vyšší úroková sazba. Toto neplatí při ročních fixacích, které jsou oproti např. 3letým, nebo 5tiletým znevýhodňovány z důvodu, že banka se vždy snaží o dlouhodobé úvěry, které jsou pro banku vždy lepším obchodem. V případě jednoletých fixací reálně hrozí, že úvěr bude po roce umořen.Napište námlogo Hypoteční banka logo UniCredit Bank logo Volksbank logo Equa bank logo Wüstenrot logo Česká spořitelna