Průvodce hypotékou

 

Co to je hypotéka

Hypotéční úvěr je dnes nejčastěji využívaný způsob financování koupě, výstavby, či rekonstrukce nemovitosti poskytovaný institucí (bankou) zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

Dnem vstupu ČR do EU, tedy 1.5.2004 vstoupil v platnost Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb, který definoval hypotéční úvěr následovně:

„Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.“

Komu lze hypotéční úvěr poskytnout

Druhy hypoték

Hypotéční trh nabízí nepřeberné množství úvěrových produktů. Obecně však lze hypoteční úvěry dělit do čtyř základních kategorií a to dle účelu, výše, způsobu splácení a způsobu doložení příjmu klienta.

1.  Dle účelu


 

a)  Účelový (účelový hypoteční úvěr určen pro financování investic do nemovitostí)

b)  Neúčelový – Americká hypotéka (klient nedokládá účel využití prostředků z úvěru)


 

2.  Dle výše

3.  Dle prokázaných příjmů

4.  Dle způsobu splácení

Dále pak existují hypotéky kombinující úvěr s nějakým dalším finančním produktem, případně jsou jiným způsobem specifické. Jako například:

Hypotéka krok za krokem

  1. K zajištění hypotéčního úvěru je nezbytné shromáždit leckdy nemalé množství podkladů týkajících se žadatele a jeho bonity, nemovitosti, na níž bude hypotéční úvěr použit a podklady k zastavované nemovitosti, není-li totožná s nemovitostí, která je předmětem úvěru.
  2. Následuje vyhodnocení daných podkladů a volba vhodného hypotéčního produktu a konkrétní banky z pohledu vhodnosti na daný obchodní případ, výše úrokové sazby, výši vstupních poplatků a v neposlední řadě požadavků a přání klienta.
  3. Sepsání žádosti o hypotéční úvěr, kompletace nutných podkladů a doručení do banky ke schválení a následnému vyhotovení úvěrových a zástavních smluv.
  4. Podpis úvěrových a zástavních smluv, kompletace podkladů nutných k čerpání hypotéčního úvěru a následné čerpání hypotéčního úvěru.
  5. Splnění takzvaných následných podmínek jako doložení aktuálního listu vlastnictví se zapsaným vlastnickým právem.

Důležité pojmy

Hypotéka je poměrně sofistikovaný a komplikovaný produkt a není zcela snadné se v dnešní velmi široké nabídce úvěrových produktů orientovat. Vhodným řešením je, přenechat tyto starosti odborníkům, kteří Vás celým procesem ochotně a profesionálně provedou a Vám tak šetří Váš drahocenný čas a v neposlední řadě i Vaše peníze. Právě takový servis Vám poskytnou naši hypoteční poradci, kteří Vás Provedou všemi zákoutími hypotečního trhu, představí Vám formy a náležitosti hypoték, možnosti jejich splácení a upozorní Vás, na co všechno si dávat pozor při volbě konkrétní hypoteční společnosti.Napište námlogo Hypoteční banka logo UniCredit Bank logo Volksbank logo Equa bank logo Wüstenrot logo Česká spořitelna