Ochrana osobních údajů ocenění

Provozovatelem webu je společnost Extra Easy s.r.o., se sídlem Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 24780260 (dále jen „Společnost“).

E-mail: info@top-hypoteky.cz

(dále jen “Společnost” nebo “Správce”) prohlašujeme, že ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "Nařízení") zpracováváme osobní údaje pouze zákonným způsobem, s vazbou na účel a jen po nezbytně dlouhou dobu, včetně jejich ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním.

 

Osobní údaje jsou Vaše osobní údaje poskytnuté v rámci smluvního jednání nebo za účelem zpracování cenové nabídky na stránkách www.top-hypoteky.cz . Jedná se zejména o kontaktní údaje a údaje týkající se lokality stavby, pro níž se cenová nabídka zpracovává.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy a oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu. Vaše osobní údaje sbíráme za účelem vytvoření a zaslání cenové nabídky a vyřízení následné objednávky služeb, včetně nutné komunikace.

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, po uplynutí doby uchovávání osobních údajů tyto osobní údaje vymažeme.

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb na základě smlouvy a osoby zajišťující marketingové služby. Ocenění nemovitostí provádí výhradně společnost PriceHubble Austria GmbH, se sídlem Thomas-Klestil-Platz 3, 1030 Vídeň (dále jen „PriceHubble“) ve spolupráci se společností REALITY PRORADOST s.r.o., se sídlem Lidická 3461/9B, 69003 Břeclav, IČO: 29205042 (dále jen „REALITY PRORADOST“). Ocenění nemovitosti, kterého je dosaženo pomocí kalkulačky tržních cen, má pouze informativní charakter. PriceHubble a REALITY PRORADOST provádí ocenění výhradně na základě veřejně dostupných údajů a kalkulační modely vytváří s maximální péčí. Rozhodnutí týkající se nákupu nebo prodeje nemovitosti nesmí být učiněno pouze na základě tohoto ocenění.

 

Podle výše uvedeného Nařízení máte právo:

  • Požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Požadovat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • Vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Požadovat od nás vymazání Vašich osobních údajů.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR

Závěrečná ustanovení:

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.8.2022

Získejte výhodný hypoteční úvěr online
1 rok
30 let
1 rok
10 let

K úvěru a finanční informace

K domácnosti, bydlení, kontakt

Zaslat nový ověřovací kód

Proč si nás vybrat

Používáme nejvyspělejší technologie na zpracování hypoték
Vždy navrhujeme individuální úrokové sazby
Možnost odborných hypotečních konzultací
Top-hypotéku řeší jen ti nejlepší hypoteční specialisté

Hypoteční novinky

ČNB zvažuje úpravu hypotečních podmínek - očekává se příležitost pro výhodnější podmínky

květen 2023

Česká národní banka (ČNB) momentálně zvažuje úpravu hypotečních podmínek, což by mohlo mít pozitivní dopad na trh s nemovitostmi. I když nejde o…

Číst celý článek

Jak se vyvíjí hypoteční trh v roce 2023

duben 2023

Jak se vyvíjí hypoteční trh v roce 2023? Hypoteční trh ovlivňuje dostupnost a ceny bydlení v Česku. V roce 2023 čeká hypoteční trh několik výzev a…

Číst celý článek

Potřebujete rychle s něčím poradit? Neváhejte nás kontaktovat!

Telefon +420 776 412 910
Pondělí - Pátek 9.00 - 18.00

Srovnáváme pro vás nabídky všech hypotečních bank v ČR